Tuyển 18 Nam gia công cơ khí – làm việc tại Kumamoto

ITM Group – Công ty Cổ phần ITM Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển nguồn xuất khẩu lao động tại Nhật bản uy tín bậc nhất Việt Nam.

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyển 18 Nam gia công cơ khí – làm việc tại Kumamoto”

Your email address will not be published.

Post comment